Rekisteriseloste


Rekisterien ylläpitäjä

Tmi Kaija Marjanen Photography

Y-tunnus 2560871-7

Mustikkamäentie 4

32810 PEIPOHJA

Www-sivu, jota rekisteriseloste koskee: www.kaijamarjanen.fi


Rekisterien yhteyshenkilö

Kaija Marjanen

Mustikkamäentie 4

32810 PEIPOHJA

kaija@kaijamarjanen.com


Rekisterit

Asiakasrekisteri

yhteystietorekisterit paperisina ja/tai sähköisinä, sisältäen laskutus ja sähköpostit

Valokuva-arkistot

Kuva-arkisto sisältäen Kaija Marjanen Photographyn ottamat valokuvat. Valokuvia suojaa tekijänoikeuslaki. Valokuvista on säädetty erikseen kuvaussopimuksessa.


Mitä tietoja kerätään?

Nettisivujen yhteydenottolomakkeella henkilötietoina kerätään etu- ja sukunimi, asuinpaikka, yrityksen nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Asiakkailta kerätään lisäksi postiosoite sujuvan asiakaspalvelun varmistamiseksi. Paremman palvelukokemuksen mahdollistamiseksi voidaan Asiakkaalta (myös palveluista kiinnostuneilta ja yhteyttä ottavilta henkilöiltä) kerätä muuta tietoa, joka liittyy kuvaukseen sekä Kaija Marjanen Photographyn palveluihin. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi perheenjäsenten nimet ja kuvaustoiveet.


Miten tietoja kerätään?

Henkilötiedot Asiakkaalta ja palveluista kiinnostuneilta henkilöltä saadaan henkilöltä itseltään. Henkilö luovuttaa tietonsa Yritykselle nettisivuston lomakkeella jätetyillä viesteillä, sähköpostitse, puhelimitse sekä sosiaalisen median palvelujen kautta. Henkilö luovuttaa tietoja myös sopimuksen ja asiakastapaamisten kautta. Sähköpostirekisterin hallintaan käytetään MailChimp-palvelua. Google Analytics kerää lisäksi kävijätietoja, kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit. Sivusto voi käyttää evästeitä. Facebookin, Instagramin, Googlen ja sähköpostin kautta tapahtuvassa jälleenmarkkinoinnissa käytetään myös henkilötietoja. Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä. Rekisteristä voi poistua sähköpostin lopussa näkyvän linkin kautta "Poistu listalta".


Miksi tietoja kerätään?

Rekisterin henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakaspalveluun ja palvelujen toteuttamiseen. Lisäksi rekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden yhteydenpitoon, hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja niiden toteuttamiseen. Henkilötietoja käytetään myös Kaija Marjanen Photographyn oman yritystoiminnan kehittämiseen.


Tietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen asiakaspalvelun takaamiseksi ja ne tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja noudattaen. Asiakasrekisteriä tarkastetaan vuosittain. 


Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiakkaan halutessa saada nähdä tiedot, tulee hänen esittää Kaija Marjanen Photographylle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Yrityksen on myös muutettava puutteelliset tai virheelliset tiedot asianmukaisiksi, tai jos siihen ei löydy perustetta, on Yrityksen osoitettava Asiakkaalle perusteltu syy. Kuvarekisteri noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia. 


Henkilötietojen luovuttaminen

Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan Kaija Marjanen Photographyn työntekijöillä. Yritys ei luovuta rekisterihin kerättyä tietoa ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä. 

Sähköpostirekistereissä olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sähköpostiosoite) siirretään seuraaville kolmansille tietojenkäsittelijöille, jotka noudattavat EU:n tietosuojalainsäädäntöä: MailChimp, MyPixieset, SignHero, Zervant.